Norske Dragoner

Under H. M. Kongens beskyttelse

Du har vel ikke glemt...

- En gang Dragon - 

- alltid Dragon -

Bli medlem du også!  

Kontakt oss her!

Norske Dragoner - Kavaleriets kameratforening

Norske Dragoner er Kavaleriets kameratforening som omfatter alt personell i Kavaleriet eller som har tjenestegjort i Kavaleriet.

Foreningens formål iht. statuttene § 1 er på upolitisk grunnlag å vedlikeholde kameratskap og samhold mellom medlemmene blant annet gjennom møtevirksomhet, ved deltagelse i stevner og ved besøk på ekserserplasser. Foreningen har også som formål å arbeide for et aktivt forsvar bla ved å støtte tiltak som kan vekke, styrke og bevare forsvarsviljen.

Norske Dragoner ble stiftet 25. august 1994 ved at daværende Kavaleriinspektør - Tore Eriksen - tok initiativ til et stiftelsesmøte på Trandum etter forslag fra rittmester Gunnar Guhnfeldt, som også ble foreningens første formann.  Det var ca. 25 dragoner som møtte til dette første møte.

De fleste våpenarter har kameratforeninger som er sammensluttet i Norges militære kameratforeningers forbund (NMKF) . Forbundet har H.M. Kongen som sin beskytter og ved audienser både hos kong Olav og kong Harald bemerket disse at de savnet Kavaleriets kameratforening blant forbundets medlemsforeninger og begge mente at noe måtte gjøres i så henseende.

Allerede 22. august 1933 ble det dannet en dragonforening av ca. 50 yngre og eldre dragoner ved Oppland dragonregiment, faktisk en av de første kameratforeninger i Norge. På denne tiden var det nær kontakt mellom regimentet og dragonene pga. at mange stilte hest for tjeneste ved Kavaleriets eskadroner. Formålet den gangen var som i dag å samle dragonene for å opprettholde kameratskapet fra tjenesteårene. Etter krigen 1940 – 45 ble Kavaleriet motorisert og pansret og tjenestemønsteret forandret form og innhold. Dette medvirket til at dragonforeningen utover 1950 – årene ble mindre aktiv, men formelt er foreningen ikke nedlagt. Kanskje kan Hedmark dragonforening kalles til live igjen, når Kavaleriet flytter til Rena og den blåe delen av regimentets standart (Oppland dragonregiments gamle farge ) er tilbake på Hedmarken. Det fortelles at Hedmark dragonforening besøkte Trandum den 4 september 1947 og at det da mønstret 214 dragoner av alle aldre hvorav den eldste var av årgang 1892.

Norske Dragoner ble altså stiftet nesten på dagen 61 år etter Kavaleriets første dragonforening ble stiftet og omfatter ca. 140 medlemmer av alle kategorier og alle årsklasser, men sett mot at Kavaleriet totalt omfatter ca.  10.000  hoder med sort lue , så er medlemstallet for lite – 10% av dragonene bør være en målsetting på kort sikt og kanskje bør det stiftes flere lokale foreninger.

Programvirksomheten for Norske Dragoner har omfattet et møte i hvert kvartal med orienteringer og materiellfremvisninger samt deltagelse i aktiviteter som forbundet arrangerer, bla skytekonkurranser mellom de ulike kameratforeninger. NMKF gir ansvaret for å gjennomføre skytekonkurranser til foreningene og i år 2000 var norske Dragoner ansvarlig. Med meget god støtte fra Søndenfjeldske Dragonregiment (SDR) ble dette et svært vellykket arrangement også med omvisning i leiren på Rena. Annet hvert år avvikles det nordiske soldatstevner. Dette alternerer mellom Danmark, Finnland, Norge og Sverige.

I Norske Dragoner stiller kong Harald som dragon nr. 1 og æresmedlem, det er det ingen andre foreninger som har. Dette burde få andre kavalerister til å føle et behov for å delta – i pakt med Kavaleriets avdelingsfølelse og våpenstolthet. Som medlem i Norske Dragoner bidrar du i arbeidet for et bedre kavaleri. Derfor blir vår oppfordring til deg: Bli medlem i Norske Dragoner og få dine dragonkamerater med deg. La valgspråket bli: For Kavaleriet!

 

Av brigader (R) Tore  Eriksen

Informasjonskapsler (Cookies) gjør det lettere for oss å gi deg våre tjenester. Ved bruk av våre tjenester tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Mer informasjon Ok Avslå